O nás

Vážení a milí zákazníci, kolemjdoucí návštěvníci, vítejte na našich stránkách. Jak už název napovídá, Prošito je stránkou zaměřenou na patchwork a quiltování. Pokud se o patchworku, quiltingu a všem, co s tím souvisí, chcete dozvědět více, doporučujeme pravidelně aktualizovanou rubriku Blog, pokud chcete mít jeden z našich výrobků doma, račte zamířit do rubriky Obchod. Pokud se chcete dozvědět více o nás, pokračujte ve čtení 🙂

Za stránkou Prošito stojí Jana a Katka, rodinný tým matka – dcera. Úkoly v týmu jsou poměrně jasné – Jana vládne šicímu stroji, Katka válčí s vedením stránek a focením stránek a pomalounku se snaží taky něco ušít. Prošito vzniklo po dlouhých létech prohlížení knih s patchworkem, smutnými povzdechy nad tou krásou, až konečně v roce 2013 sebrala mamka odvahu a pustila se do toho. Co začala jako sešívání starých povlečení, pokračovalo pořízením úžasného šicího stroje Bernina, zkoumáním zázraků volného quiltování a nakonec 04.04.2014 založením stránek Prošito. Za několik posledních měsíců jsme se rozloučily s několika našimi výrobky (doufáme, že dobře slouží!), zvládly výstavu a zamilovaly se do patchworku ještě o něco víc. Doufáme, že to chytne i Vás 😉

S láskou pro Vás prošívá

Jana & Katka

 

Obchodní podmínky

Obchod provozuje paní Mgr. Jana Venclíčková, bytem Pardubická 1017, Černošice, PSČ 252 28, kontaktní email JanaVenclickova@gmail.com.

Veškeré naše výrobky jsou vyhotoveny ze 100% bavlny v nekuřáckém prostředí bez zvířecích alergenů.

Jak nakupovat

Nakupovat u nás můžete kliknutím na tlačítko „Obchod“, kterým se dostanete na nabídku našich produktů. Svůj výběr stvrďte tlačítkem „Do košíku“. Je-li Váš výběr ukončen, přejděte na položku „Pokladna“, vyplňte své osobní údaje a potvrďte svou objednávku tlačítkem „Objednat“. Ceny zboží jsou uvedeny s DPH a bez dopravy. Ta je připočtena v závěru objednávky dle vybraného způsobu dopravy. Upozorňujeme, že ačkoliv se snažíme zajistit maximálně přesné vyobrazení našich produktů, nelze zejména s ohledem na různá nastavení monitorů vždy zajistit přesnou shodu originálu s vyobrazením uveřejněných na stránkách.

Zboží na objedávku

V případě, že máte zájem o zboží, které již není k dispozici, případně máte zájem o zakoupení zboží v jiné barvě, či jinak upravené, než je zboží dostupné v obchodě, neváhejte nás kontaktovat. Rádi se s Vámi domluvíme na ušití deky či polštářku pouze pro Vás. Upozorňujeme pouze, že na zboží na objednávku se nevztahuje možnost odstoupení od uzavření smlouvy.

Doručování a platba za zboží

Platba je možná následujícími způsoby:

  • dobírkou
  • převodem na účet
  • hotově při osobním vyzvednutí

Doručení je možné následujícími způsoby:

  • osobním převzetím v Černošicím, případně po předchozí dohody na Praze 1
  • zasláním Českou poštou jako doporučenou zásilku za jednotnou cenu 99,-Kč

Zásilka bude odeslána do pěti pracovních dnů od objednání, pokud je však hrazena kupní cena předem na určený účet, je zboží zasíláno do pěti pracovních dnů od připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Jako kupující máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat Mgr. Janu Venclíčkovou, bytem Černošice, Pardubická 1017, PSČ 252 28, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený, tedy osobní vyzvednutí). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak, pokud však šlo o úhradu v hotovosti nebo dobírkou prosíme, aby jste ve svém odstoupení od smlouvy uvedli číslo účtu, na který mají být peněžní prostředky poukázány. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese Mgr. Janě Venclíčkové, bytem Černošice, Pardubická 1017, PSČ 252 28. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující.

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy kdykoliv do odeslání zboží kupujícímu.

Vady zboží a reklamace

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží v době, kdy kupující věc převzal, nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
Kupující spotřebitel může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující spotřebitel požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
Prodávající není povinen nároku kupujícího spotřebitele vyhovět, pokud prokáže, že kupující spotřebitel před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující spotřebitel v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad

Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Kupující podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, kterou měla věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího podnikatele založí i vada později vzniklá, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

V této lhůtě je kupující spotřebitel oprávněn uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
  • bezplatné odstranění vady opravou
  • přiměřenou slevu z kupní ceny
  • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující spotřebitel nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující spotřebitel uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.Reklamace zboží je prováděna oznámením prodávajícímu.Lhůta k vyřízení běží od převzetí zboží. Na vyžádání je kupující povinen předložit doklad o koupi.

Osobní údaje

Poskytnutí osobních údajů, tedy jakýchkoliv údajů, týkajících se určeného nebo určitelného fyzického subjektu, je dobrovolné. Kupující s jejich poskytnutím a zpracováním pro účely objednávky souhlasí ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů. Osobní údaje nejsou poskytovány třetím osobám, slouží výhradně pro potřeby evidence a vyřízení objednávek či k informování o novinkách Prošito.